skip to Main Content

Paraplyprojekt SMÅSTÖD Cirkulärt Företagande (Hållbara Företag & Föreningar)

SAMMANFATTNING:
LAG-ägt paraplyprojekt som bildar en ram med 10 delaktiviteter à 40 000 kr inom cirkulärt företagande / hållbara företag och föreningar.

Kontaktperson: Bitte Nilsson, bitte@sjoskogfjall.se
Projektets webb: www.sjoskogfjall.se/smastod

LAG:s motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt som behövs dels för att öka måluppfyllelsen inom insatsområde 2, dels för att stimulera till nytänkande kring lokala produkter och tjänster. Projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 2 Levande lokalsamhällen för alla, där det behövs en kraftsamling för att samla ytterligare initiativ. Projektet kompletteras av ett mobiliseringsprojekt. Projekten kommer gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar, Ökad innovation och drivkraft i området, samt Förbättrad infrastruktur.

Beviljade delaktiviteter

FAKTA

Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp: Genomförande/PARAPLY

EU-Fond: Regionalfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
213 796 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
186 204 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideella insatser

Back To Top