Skip to content
 

SMÅSTÖD Förstudier ”Nya Lösningar”

LAG-ägt paraplyprojekt som underlättar för små, innovativa aktiviteter av förstudiekaraktär. Här kan sökande som vill genomföra förstudier söka stöd från 20 000 kr och upp till 80 000 kr, totalt 5-20 st delaktiviteter.

Kontaktperson: Bitte Nilsson, bitte@sjoskogfjall.se
Mer info: Beviljade delaktiviteter

LAG-styrelsens motivering:
Projekten faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 4 Innovation /Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. Projektet kompletteras av ett mobiliseringsprojekt. Projekten kommer gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar respektive Ökad innovation och drivkraft i området. Såväl ökad återhämtningsförmåga som innovationskraft är viktiga förutsättningar att ytterligare bygga upp och stimulera för en fortsatt positiv landsbygdsutveckling.

FAKTA

Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp: Genomförande/PARAPLYPROJEKT

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
268 000  SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
132 000 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid

Back To Top