Skip to content
 

SMÅSTÖD Friskhet & Hälsa

LAG-ägt paraplyprojekt som bildar en ram med 10 delaktiviteter à 40 000 kr inom Friskhet & Hälsa.

Kontaktperson: Bitte Nilsson, bitte@sjoskogfjall.se
Mer info: Beviljade delaktiviteter

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt som behövs dels för att underlätta för att bidra till ökad hälsa – både psykiskt och fysiskt, dels för att öka måluppfyllelsen inom insatsområde 2. Projektet kompletteras av ett mobiliseringsprojekt. Projekten faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för alla. Projekten kommer gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad friskhet och hälsa respektive Föredömlig inkludering av alla i samhället. En ökad hälsa är en grundförutsättning för att alla ska kunna bidra till samhället utifrån sina förutsättningar, en frisk befolkning bidrar även till en bättre samhällsekonomi och en fortsatt positiv landsbygdsutveckling.

FAKTA

Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp: Genomförande/PARAPLYPROJEKT

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
268 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

132 000 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideella insatser

Back To Top