Skip to content
 

SMÅSTÖD Smarta Landsbygder

LAG-ägt paraplyprojekt som bildar en ram med 10 delaktiviteter à 40 000 kr inom Smarta Landsbygder. Inom projektet så kommer begreppet utforskas i samverkan med de byar och bygder som vill utvecklas.

Kontaktperson: Bitte Nilsson, bitte@sjoskogfjall.se
Mer info: Beviljade delaktiviteter

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt som behövs dels för att underlätta för att utforska möjligheterna i det nya innovativa begreppet Smart Villages, dels för att öka måluppfyllelsen inom insatsområde 4. Projekten faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 4 Innovation /Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. Projektet kompletteras av ett mobiliseringsprojekt. Projekten kommer gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar., Ökad innovation och drivkraft i området respektive Förbättrad infrastruktur. Projektet behövs för att mobilisera människor i bygderna att mer kreativitet och idérikedom möta samhällsutmaningar.

FAKTA

Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp: Genomförande/PARAPLYPROJEKT

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
268 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

132 000 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideella insatser

Back To Top