Skip to content
 

Pilgrimsleden MTB

Projektet utgår från pilgrimsleden Romboleden, där en enastående fjällupplevelse blandas med rik storytelling om Romboleden och Lofsdalen. Saknaden av skyltning och tillgängliga leder till Våffelstugan har gjort att de endast kan hålla öppet vintertid. Genom att rusta upp befintliga stigar och skapa nya leder där vi kan visa på unik natur med informationsskyltar som berättar en fascinerande historia skapas en riktig naturupplevelse i Lofsdalen. Leden kommer att vara en kombinerad cykel och vandringsled där vi kan möta den ökade efterfrågan från allmänheten kring cykelleder samt göra fjällen tillgängligt med cykel. Leden kommer vara tillgänglig för allmänheten och bidra till ett ökat intresse för Lofsdalen som cykeldestination. Genom att erbjuda cykelleder och vandringsleder på södra sidan av Lofssjön är vår förhoppning att näringen i Lofsdalen kommer att kunna utveckla sina verksamheter till att innefatta ett utbud året runt även på södra sidan.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera denna ansökan, som förväntas leda till en förstärkt samverkan mellan föreningar och företag, och en förstärkt sommarsäsong med flera nya möjligheter. Boende och besökande får båda nytta av den nya leden, och tillfälle ges samtidigt att öka kompetensen om ledbygge såväl som kring historieberättande med anknytning till pilgrimsleden som delvis löper längs samma sträcka. Projektet förväntas i förlängningen leda till flera nya arbetstillfällen.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande:Lofsdalsfjällens Turistnäring Ekonomisk Förening

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
1 005 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

495 000 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av egen kontant medfinansiering samt ideella resurser

Back To Top