skip to Main Content

RuralScapes – a research agenda

SAMMANFATTNING:
Det här är ett samarbetsprojekt mellan Mittuniversitetet i Östersund och universitetet i ett Leaderområde i Italien, kallat RuralScapes – a research agenda into community led and sustainable local development in the cultural and creative industries (fritt översatt: LandsbygdsPerspektiv – forskning om lokalt ledd utveckling inom kulturella-kreativa näringarna).

Syftet är att genom följeforskning och utbyte mellan Leaderområdena undersöka och lyfta fram värdena som finns i kulturarvet och de aktörer som på olika sätt arbetar med kulturarv som grund genom företag och föreningar inom Kreativa och Kulturella näringarna.

Ur projektbeskrivningen, som är på engelska:
Rising urbanization have for several decades increased challenges on economic development and employment in so called rural and peripheral regions. Organizations, from international to national, regional, and local level, have highlighted the cultural and creative industries (CCI) as a tool for sustainable development in cities and rural regions. Further on, the CCI also have a vital role in many tourism operations and offerings, tourism which for quite some years has been seen as key for economic development and employment in more peripheral places. From a knowledge standpoint, the role and value of these sectors for sustainable rural development and employment, is in need of more studies and investigation.

Sökandens webb: https://www.miun.se/

LAG:s motivering:
LAG väljer att bifalla detta projekt, som ligger i linje med strategins övergripande mål 3 Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden. LAG finner sökandens mål om jämförande studier mellan Nord- och Sydeuropa som givande, och hoppas på resultat i form av tips och värdefulla insikter för aktörer inom Sjö, Skog & Fjälls Leaderområde.

FAKTA

Sökande: Mittuniversitetet

Projekttyp: Samarbete med andra Leaderområden

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
268 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
132 000 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideella insatser

Back To Top