Skip to content
 

Segling på sjön mellan skog & fjäll

Sammanfattning:
Sökande vill utveckla organisationen och hela upplägget för sin seglings-verksamhet. De vill, med denna satsning som skapar så mycket glädje, att verksamheten skall bli ännu bättre och möjliggöra att den nyttjas ännu mera och av flera. De vill utveckla seglarskolans upplägg och pedagogik för barn, ungdomar och vuxna så att den blir långsiktigt hållbar. 

Kontaktperson: Åse Angland Lindvall
Mail: ase@aldab.se / jakob@aldab.se
Telefon: 070-6010181
Facebook
Instagram

Motivering:
Vi bifaller denna ansökan om stöd från Hållbara Företag & Föreningar då vi bedömer att aktiviteten både ger ett kunskapslyft hos fler i föreningen, och kan ge föreningens seglarverksamhet långsiktig ekonomisk hållbarhet. Att inkludera ungdomarna ser vi också är mycket positivt då det förhoppningsvis leder till att ungdomarna känner sig inkluderade i bygden och som vuxna stannar och bidrar med sina ledarkunskaper på framtida jobb eller som nya entreprenörer.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Hållbara Företag & Föreningar

Genomförs av: Åre Slalomklubb

Plats: Åre, Åre kommun

Beviljat stöd: 36 024 kr

Privat medfinansiering: 46 420 kr (ideell tid)

Back To Top