Skip to content
 

Hållbar jord, tillsammans

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill privatpersonerna som driver tillsammansodlingen utveckla och testa olika sätt att förbättra jorden på ett mer ekologiskt hållbart sätt genom att skapa ett mer slutet kretslopp. Målsättning är att lära sig mera om förutsättningar för kretsloppsbaserad odling med inspiration från främst landsbygd i norra delen av Sverige och att skapa långsiktiga samarbeten för att tillsammans sprida den kunskapen i regionen.

Kontaktperson: Liz Nässen
Mail: liznassen@gmail.com
Tillsammansodlingens Facebook
Hushållningssällskapet film från Tillsammansodlingen: Youtube
Studieförbundet Vuxenskolans hemsida

Motivering:
Vi beviljar stöd för denna långsiktigt ekologiskt, social och ekonomiskt hållbara aktivitet där sökande vill öka kunskapen om odling, jordförbättring och matens väg från jord till bord. Positivt att initiativet har en stad-land samverkan och att nya mötesplatser bildas.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Hållbara Företag & Föreningar

Genomförs av: SV JÄMTLANDS LÄN

Plats: Valla, Frösön, Östersunds kommun

Beviljat stöd: 32 470 kr

Privat medfinansiering: 32 560 kr (ideell tid)

Back To Top