Skip to content
 

Paketering och marknadsföring av Storsjö/Ljungdalen

Ljungdalen är sedan länge förknippad med lugn och natur. Hit kommer många besökare varje år för att vandra i fjällen, fiska längst Ljungan eller bara få lite lugn och ro. Vi vill nu ta steget och erbjuda besökare i området en mer attraktiv och förpackad upplevelse. Besökare skall innan och under sitt besök i vårt område finna god information om vilka aktiviteter som erbjuds men även vara säkra på att dessa aktiviteter är säkra och väl fungerande. Genom att erbjuda ett större utbud med fler korta och inte så fysiskt krävande vandringsalternativ vill vi öka antalet besökare i området. Det utökade antalet leder i projektet är komplement till de högt trafikerade statliga leder i området, d v s statligt ansvarade leder ingår inte i projektet. Projektet består av två delar:

Leder o Besöksmål: Röjning, märkning, skyltning och vid behov spånga lederna, ta fram markavtal för lederna, sätta upp bord vid vissa rastplatser, GPS loggning av alla leder.

Marknadsföring: Ta fram kartor och marknadsföringsmaterial för lederna, Ledbeskrivning med foto & dokumentation, ledbroschyr, orienteringstavlor, historiskt beskriva besöksmålen, vad som gör dessa speciella samt och ta fram och sätta upp informationsskyltar om detta.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt eftersom det leder till flera mål inom insatsområdet. Projektet jobbar med den ekologiska hållbarheten genom att medvetet försöka avlasta befintliga leder. Projektet skapar ett större lokalt utbud av lätta aktiviteter, som tillgängliggörs genom helhetsgreppet på marknadsföring och paketering.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Ljungdalsfjällens Turistbyrå

Projekttyp: Genomförandeprojekt

EU-Fond:
Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
945 008 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

465 452 SEK

Övrig finansiering:

Privat finansiering i form av ideell tid.

Back To Top