skip to Main Content

Forbondeloppet

SAMMANFATTNING:
Satsningen på att bygga upp landsvägsloppet ForbondeLoppet involverar både den ideella och näringsverksamheten i området Funäsfjällen. ForbondeLoppet tar oss från starten 15,5 mil i Vauldalen (Riksgränsen) ner till Brekken, runt Brekkfjorden, Glåmos, ner till Röros, för att vända åter till Funäsdalen och målet i Ramundberget. Turen går efter gamla handelsleden som Forbönderna åkte per häst. Nuförtiden åker Forbönderna en gång per år, i februari, med sina hästar från Klövsjö till marknaden i Röros.  Med detta lopp vill vi återskapa gammal historia och därför döps loppet till ForbondeLoppet, Arrangemang som dessa förlänger säsongen och ökar antalet aktiviteter i området. Loppet har en stark koppling till området och dess höga natur och kulturvärden. För landsvägsloppet har vi som mål under projekttiden att lägga grund för nyanställningar på sikt, och främja nytänkande inom detta område. Funktionärer utbildas i ett hållbarhetstänk främst gällande sophantering och minimerat användande av fordon. Vi strävar på så sätt efter ett ekologiskt hållbart evenemang. Vi strävar efter att skapa en samhörighetskänsla för alla engagerade såväl ideella som utbildade och stärker gruppen och engagemanget kring tävlingen. Dessutom kommer detta lopp öka samverkan mellan näringsliv, föreningar och destinationer på båda sidor av gränsen, vilket ger ökade möjligheter att marknadsföra både turismen och projektet.
Ansökan görs tillsammans med Funäsdalens IF. Projektstab består ar representanter för följande: Fjällturen AB, Funäsdalens IF och Destination Funäsfjällen.

Projektets webb:
Webb
Facebook: 
https://www.facebook.com/Fjallturen/

 

LAG:s motivering:
LAG beslutar att prioritera det här projektet, som präglas av ett passionerat entreprenörskap i samverkan, i enlighet med ett av Leaderområdets insatsområden. Projektet leder inte bara till ett evenemang som lyfter bygden, utan till att cyklister från hela Sverige får uppleva Sveriges vackraste cykellopp. Projektet lyfter fram lokal kultur och historia, och är gränsöverskridande både genom sitt samarbete mellan olika typer av aktörer och med sitt samarbete över landsgränsen till Norge. Därtill skapas arbetstillfällen i bygden både hos föreningslivet och hos företag.

FAKTA

Sökande: Fjällturen AB

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

Projektstöd från EU och staten:
788 195 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

388 215 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 148 500 SEK i form av kontanta medel.

 STATUS: AVSLUTAT

Back To Top