Skip to content
 

Forbondeloppet

ForbondeLoppet tar oss från starten 15,5 mil i Vauldalen (Riksgränsen) ner till Brekken, runt Brekkfjorden, Glåmos, ner till Röros, för att vända åter till Funäsdalen och målet i Ramundberget. Turen går efter gamla handelsleden som Forbönderna åkte per häst. Med detta lopp vill vi återskapa gammal historia och därför döps loppet till ForbondeLoppet, Arrangemang som dessa förlänger säsongen och ökar antalet aktiviteter i området. För landsvägsloppet har vi som mål under projekttiden lägga grund för nyanställningar på sikt. Funktionärer utbildas i ett hållbarhetstänk främst gällande sophantering och minimerat användande av fordon. Vi strävar efter att skapa en samhörighetskänsla för alla engagerade såväl ideella som utbildade och stärker gruppen och engagemanget kring tävlingen. Dessutom kommer detta lopp öka samverkan mellan näringsliv, föreningar och destinationer på båda sidor av gränsen. Projektstab består av representanter för följande: Fjällturen AB, Funäsdalens IF och Destination Funäsfjällen.

Mer info: Forbondeloppet
Mer info: Facebook

LAG-styrelsens motivering:
LAG beslutar att prioritera det här projektet, som präglas av ett passionerat entreprenörskap i samverkan, i enlighet med ett av Leaderområdets insatsområden. Projektet leder inte bara till ett evenemang som lyfter bygden, utan till att cyklister från hela Sverige får uppleva Sveriges vackraste cykellopp. Projektet lyfter fram lokal kultur och historia, och är gränsöverskridande både genom sitt samarbete mellan olika typer av aktörer och med sitt samarbete över landsgränsen till Norge. Därtill skapas arbetstillfällen i bygden både hos föreningslivet och hos företag.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Fjällturen AB

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

Projektstöd från EU och staten:
788 195 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

388 215 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 148 500 SEK i form av kontanta medel.

Back To Top