Skip to content
 

Lofsdalen odlar

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill byns ekonomiska förening i samverkan med skola och sportklubb starta en tillsammansodling. Genom att involvera barnen så är förhoppningen att de får en förståelse för kretslopp och odlingsprocessen. De kommer att inspireras till närodling och förstå hur ekosystem fungerar.

Kontaktperson: Helena Fjellgren
Mail: visionlofsdalen@gmail.com
Telefon: 070 – 334 42 74

Motivering:
Positivt att det kommer igång en tillsammansodling på området, som är lättillgängligt. Vi ser delaktiviteten som en kompetenshöjning kring odling, och där det är positivt att kunskapen inhämtas i grupp och i samverkan mellan de som står bakom odlingen.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Smarta Landsbygder

Genomförs av: Lofsdalsfjällens Turistnäring Ek. Förening

Plats: Lofsdalen, Härjedalens kommun

Beviljat stöd: 25 000 kr

Privat medfinansiering: 25 080 kr (ideell tid)

Back To Top