Skip to content
 

Qvarnens möjliga vägar framåt

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill man genomföra en gedigen förstudie som ska ge svar på vilken väg framåt som bäst tjänar syftet med kommande verksamhet. De vill genom att skapa forum för dialog åstadkomma samverkan mellan flera aktörer som kan stärka inte bara sin egen verksamhet utan även varandras. Förhoppningen är att denna kulturhistorisk plats kan få en välförtjänt plats i landsbygdsutvecklingen.

Kontaktperson: Karin Bondeson
Telefon: 070-7601886
Delaktivitetens Facebook: Qvarnens vänner

Motivering:
Detta är ett intressant initiativ där man vill ta tillvara en kulturhistorisk byggnad – en kvarn – och skapa ett nytt användningsområde – en coworkinghubb/mötesplats. I visionen ingår även idéer om boende och aktiviteter för unga i de relativt stora lokalerna. Ett Småstöd Förstudier ”Nya Lösningar” hoppas vi underlättar planeringsprocessen.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Förstudier ”Nya lösningar”

Genomförs av: Qvarnen 1:32 AB

Plats: Alsen, Krokoms kommun

Beviljat stöd: 40 000 kr

Privat medfinansiering: 40 040 kr (ideell tid)

Back To Top