Skip to content
 

Utvecklingsplan för Bredbyns byalag

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill byalaget tillsammans med medborgare och fritidshusägare ta fram en gemensam byplan för framtida utveckling.

Kontaktperson: Kjell-Erik Jonasson
Mail: bredbynsbyalag@offerdal.se
Telefon: 070 – 671 57 09

Motivering:
Vi är väldigt positiva till att ge stöd till att arbeta med en byplan, som är ett enkelt sätt involverar många människor i arbetet för en gemensam platsutveckling i byn. En byplan ger en grund till att hitta en eller flera nya lösningar med lokal förankring för att utveckla bygden ekonomiskt, och i förlängningen även socialt och ekologiskt.

Bild lånad av Servicebanken / Hela Sverige

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Smarta Landsbygder

Genomförs av: Bredbyns byalag

Plats: Bredbyn, Krokoms kommun

Beviljat stöd: 31 874 kr

Privat medfinansiering: 31 900 kr (ideell tid)

Back To Top