Skip to content
 

Kärleksstigen

Sammanfattning:

Syftet med projektet är rusta upp och uppgradera en omtyckt gammal  vandringsled så att den blir tillgänglig för en bred publik: vandrare, träningsgrupper, lokalbefolkning och fiskare. Leden blir också en naturlig anslutning till andra befintliga leder. Genom projektet breddas Åsarnas utbud och attraktionskraft, vilket är angeläget för att serviceföretagen i Åsarna ska utvecklas och förbättra sin service, vilket i sin tur gynnar besökare och boende på orten. Syftet är också att informera om den historiska flottningen och dess betydelse för utvecklingen av skogsbruket i inlandet och för skogsindustrin, en del av historien som annars är på väg att glömmas bort.

Förutom att rusta upp stigen och få fler att kunna nyttja de tränings- och rekreationsmöjligheter som erbjuds, kommer man ordna fysiska aktiviteter för de äldre i Åsarna. Stigen ska ha sådan kvalitet att promenad med rullator ska kunna ske. Långsiktiga effekter som beräknas av satsningen är en högre kvalitet i turistiska produkter (fiske, cykling, vandring) större tillgänglighet,  och möjlighet till flera verksamheter parallellt längs med stigen.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera det här projektet eftersom det förväntas leda till målen inom insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer. Denna led är en nyckel till att ansluta till befintliga leder och genom sättet den utformas så fungerar den för flera olika användningsområden, såväl sommar som vinter. Kärleksstigen med sin historiska tillbakablick till flottarkulturen breddar Åsarnas utbud som utflyktsmål, och förväntas leda till ökade arbetstillfällen hos byns företagare.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Åsarna Utveckling Ek För

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
500 000 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering från företag, Åsarna Utveckling, Åsarna Skicenter, Åsarna Skogskonsult, Hedmans Schakt, Otto-ski: 109 990kr

Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top