Skip to content
 

Grönt Center

SAMMANFATTNING:
Projektet jobbar med klusterbyggande och gränsöverskridande möten med olika aktörer. Syftet är att företag inom de gröna näringarna kan växa. Klustret består av flera öppna mötesplatser och aktiviteter där producenter, förädlare, kunder och andra med intressen i de gröna näringar träffas och där kunskap, innovation och förnyelse uppstår genom möten mellan människor med olika spetskompetenser. Målet är att dessa möten ska leda till ökad försäljning, ökad kompetens, investeringar, forskning och effektivitet.

Webb:
http://grontcenter.se

Facebook:

https://www.facebook.com/GrontCenterias/

Filmer framtagna av projektet ”Grönt Center”
Skog & Lantbruksmässan 

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt. Projektet förväntas leda till ökad företagssamverkan, vilket passar väl i leaderområdets strategi och mål kring detta. Projektet upplevs vara väl förankrat mellan genomförande organisationer.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Krokoms kommun

Projekttyp: Genomförande

EU-fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
2 566 421 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

1 264 058 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid

Back To Top