Skip to content
 

Förstudie spår och leder i Destination Funäsfjällen

SAMMANFATTNING:
Spår och leder är av mycket stor betydelse för Destination Funäsfjällens framtida utveckling. Längdåkning och skoter i kombination med den alpina produkten är ett unikt konkurrensmedel. Sommaren är den säsong som har den största tillväxtpotentialen och att utveckla nya leder för cykel, vandring, ridning och kanot i fjällnära miljö är framgångsfaktorer för en attraktiv sommarprodukt. En utveckling utifrån dagens och morgondagens krav med inriktning mot tillgänglighet, upplevelse och i samklang med miljö och kulturella värden. Ett skylt och designprogram som stöd för hänvisning och information samt paketering och marknadsföring. Denna ansökan avser en förstudie som identifierar och specificerar behoven utifrån ovanstående och beskriver genomförandet i ett framtida utvecklingsprojekt.

Webb: Projektets webb

LAG:s motivering:
Projektet beviljas eftersom det leder till strategins mål om fler, bättre och mer Attraktiva natur och kulturmiljöer. Projektet ligger i framkant vad gäller att hitta ekonomisk hållbarhet genom utveckling av betalsystem som kan generera framtida hållbarhet. LAG uppmanar projektet att verkligen hålla i och jobba ännu mer med ekologisk hållbarhet o projektet, då leder trots allt genererar slitage som behöver motverkas.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Destination Funäsfjällen AB

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond:
Landsbygdsprogrammet 

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
201 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

99 000 SEK

Övrig finansiering:

Privat finansiering 47 315 SEK i form av kontanter och ideell tid

 STATUS: AVSLUTAT

Back To Top