Skip to content
 

Årefjällen Trailrunning

SAMMANFATTNING:
Projektets syfte är att sätta regionen på kartan både internationellt och nationellt som en världsledande trailrunningdestination. Projektets mål är att genom samverkan mellan företag, föreningar och intressegrupper i Södra Årefjällen och Åre utveckla området till en världsledande traildestination. Fokus läggs också på möjligheten till säsongsförlängning vilket skapar reseanledningar till hela området för träningsturism från juni till september. Med en tydlig produkt och ökad kvalitet i lederna gynnar det såväl anläggningar som övriga aktörer. Projekttiden skapar förutsättningar för en affärsmodell där det mervärde som skapas för besökaren och gästen, skapar årliga intäkter som täcker kostnader för det löpande underhållet.

Inom ramen för projektet planeras nedanstående moment ingå: – projektledning – samordning mellan olika investeringar i nya projekt – samordning av olika intressegrupper/företag – markägarfrågor – långsiktigt drift av lederna kopplat till trailrunning – studiebesök till ledande trailrunningdestinationer – konceptutveckling – utveckla och anpassa Åre trails (www.aretrails.com) och appen till trailrunning med bla tidtagning, trailkarta – ta fram ett marknadskommunikativt koncept vilket paketerar trailrunning för såväl nationella som internationella målgrupper.

Sökandens webb:
aresweden.com/are-destination

Motivering från LAG :
Projektet prioriteras av LAG eftersom det förväntas bidra till flera av strategins målsättningar inom insatsområdet Passionerat entreprenörskap i samverkan. Framförallt förväntas projektet bidra till Leaderstrategins mål om en än mer attraktiv turistnäring, och i synnerhet målen om ökat företagande och ökad sysselsättning. Projektet bedöms ha stor potential för skapande av arbetstillfällen. Förhoppningen är även att projektet leder till ökad hållbarhet, ökad drivkraft i samverkan mellan företag, föreningar och berörda byar i området, och att samverkan gynnas.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Åre Destination AB

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
1 005 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

495 000 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 
63 000 SEK i form av deltagaravgifter, privat kontant medfinansiering.

Back To Top