Skip to content
 

ÅRE – en cykeldestination i världsklass

SAMMANFATTNING:
Visionen är att Åre ska bli en av de fem stora cykeldestinationerna i Europa och Skandinaviens ledande cykeldestination 2025. Hela Åredalens cykelaktörer nu står redo och enade bakom en gemensam satsning. Den ideella sektorn i form av Åre Bergscyklister, offentlig sektor i form av Åre kommun och näringslivet i form av Åre Destination och specifikt Skistar samt referensgruppen inom cykel – Biking Åre – där samtliga aktörer inom cykel i Åredalen medverkar. Detta gör att projektets förankring och därmed genomförandeförmåga är mycket stor. Delar som behöver finnas på plats för att nå visionen är en bra bikepark, bra crosscountry med byggda leder och stig, en väl utbyggd destination med boende, restauranger, transport och professionella cykelföretag/aktörer som bildar en viktig helhet samt inte minst en stark lokal cykelkultur. Cykelprodukten i sin helhet i Åredalen har en väg kvar att utvecklas för att nå ovanstående vision, men de rätta drivkrafterna och förutsättningar finns nu definitivt på plats.  Projektet är uppdelat i olika moment där den strategiska utvecklingen av helheten pågår parallellt med direkta satsningar i olika investeringsområden. Ansökan täcker kostnader för: projektledning av utveckling av helhetsprodukten cykel i Åredalen samt den sammanhållna marknadsföringen, investeringar i leder samt information och uppmärkning. Vi ser att denna satsning kan möjliggöra hållbar utveckling genom att: – Kanalisera cyklingen till rätt platser, och bara till de anvisade platserna – Utveckla metoder för hållbara leder som går bortanför den hittills allenarådande spången som har alltför kort livslängd för att på riktigt anses vara hållbar, utveckla med nya material och byggmetoder – Utvärdera, ompröva och skapa nya affärsmodeller för hur löpande drift, underhåll och utveckling skall ske av cykelprodukten.

Webb: https://aresweden.com/are-destination/

Motivering från LAG:
Projektets vision är att Åre är en av de fem stora cykeldestinationerna i Europa och Skandinaviens ledande cykeldestination 2025. Delar som behöver finnas på plats för att nå detta mål är en bra bikepark, bra crosscountry med byggda leder och stig, en väl utbyggd destination med boende, restauranger, transport och professionella cykelföretag/aktörer som bildar en viktig helhet samt inte minst en stark lokal cykelkultur. LAG uppfattar projektet som en välarbetad, nytänkande och gedigen ansökan.

 

Foto: Jonas Kullman

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Åre Destination AB

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond:
Landsbygdsfonden 

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
1 005 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

495 000 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 500 000 SEK i form av kontanta medel och ideell tid.

Back To Top