skip to Main Content

Åres historia – en outnyttjad resurs

SAMMANFATTNING:

Projektet vill lyfta fram Åres natur- och kulturvärden, och därigenom skapa dynamiska natur- och kulturmiljöer, stärka attraktionskraften för bygden. Det vill man göra genom följande aktiviteter:
1. Förstudie Åre Museum. Denna aktivitet i projektet syftar till att skapa en långsiktigt hållbar plattform och plan för förverkligande av ett fullskaligt Åre museum.
2. Digitalisering av historiska filmer och bilder. I projektet har man för avsikt att införskaffa maskinvara för digitalisering av historiska filmrullar och fotografier som dokumenterar Åres unika turismhistoria.
3. Tillgängliggörande av Historiska promenad- och vandringsvägar.

Webb: www.arebyturistforening.se

LAG:s motivering: 
LAG uppskattar projektets sätt att tillgängliggöra lokal historia genom ny teknik och nya pedagogiska idéer. Projektet vänder sig till flera målgrupper och jobbar mot flera av leaderområdets mål.

FAKTA

Sökande: Åre Turistförening

Projekttyp: 
Genomförandeprojekt

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
483 405 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

238 095 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 100 000 SEK i form av kontanta medel samt ideell tid. 

Back To Top