Skip to content
 

Åres historia – en outnyttjad resurs

Projektet vill lyfta fram Åres natur- och kulturvärden, och därigenom skapa dynamiska natur- och kulturmiljöer, stärka attraktionskraften för bygden. Det vill man göra genom följande aktiviteter:
1. Förstudie Åre Museum. Denna aktivitet i projektet syftar till att skapa en långsiktigt hållbar plattform och plan för förverkligande av ett fullskaligt Åre museum.
2. Digitalisering av historiska filmer och bilder. I projektet har man för avsikt att införskaffa maskinvara för digitalisering av historiska filmrullar och fotografier som dokumenterar Åres unika turismhistoria.
3. Tillgängliggörande av Historiska promenad- och vandringsvägar.

LAG-styrelsens motivering: 
LAG uppskattar projektets sätt att tillgängliggöra lokal historia genom ny teknik och nya pedagogiska idéer. Projektet vänder sig till flera målgrupper och jobbar mot flera av leaderområdets mål.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Åre Turistförening

Projekttyp: Genomförandeprojekt

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
483 405 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

238 095 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 100 000 SEK i form av kontanta medel samt ideell tid. 

FAKTA

Sökande: Åre Turistförening

Projekttyp: 
Genomförandeprojekt

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
483 405 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

238 095 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 100 000 SEK i form av kontanta medel samt ideell tid. 

Back To Top