skip to Main Content

Förstudie – Hållbart byggnätverk

SAMMANFATTNING:
Många privatpersoner, föreningar och småföretag vill bygga bostäder och har höga ambitioner om att skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De flesta kommer inte längre än till skisser och visioner; uppförsbacken är för brant. Genom att arbeta i nätverk vill vi ge varandra draghjälp, inspiration, kompetens och kontakter – och dokumentera processen för att kunna sprida erfarenheterna vidare. Samarbetena handlar om mobila bostäder, små effektiva hus 15-65 kvadratmeter som kan byggas av lokala, naturliga och resurssnåla byggmaterial. Denna förstudie är det första steget och ska konkretisera idéerna: dokumentera parternas nuläge och förutsättningar samt identifiera möjligheter till samarbeten och gemensamma projekt.

Förstudiens innehåll:
Mark, planprocess, husproduktion, sälj & marknad, juridik & finansiering, kunskap

Facebook: https://www.facebook.com/byggnatverket/
Webb: http://byggklubben.se/

Motivering från LAG:
Projektet främjar innovation, samarbete och utveckling av kunskap på landsbygden genom näringslivslivsutveckling, affärsutveckling, entreprenörsap och hållbar tillväxt.

FAKTA

Sökande: Trädkojan AB

Projekttyp:
 Genomförandeprojekt

EU-Fond:
Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
211 763 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

104 301 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid och ideella resurser.

STATUS: AVSLUTAT

Back To Top