Skip to content
 

Hållbart byggnätverk – Förstudie

Många privatpersoner, föreningar och småföretag vill bygga bostäder och har höga ambitioner om att skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De flesta kommer inte längre än till skisser och visioner; uppförsbacken är för brant. Genom att arbeta i nätverk vill vi ge varandra draghjälp, inspiration, kompetens och kontakter – och dokumentera processen för att kunna sprida erfarenheterna vidare. Samarbetena handlar om mobila bostäder, små effektiva hus 15-65 kvadratmeter som kan byggas av lokala, naturliga och resurssnåla byggmaterial. Denna förstudie är det första steget och ska konkretisera idéerna: dokumentera parternas nuläge och förutsättningar samt identifiera möjligheter till samarbeten och gemensamma projekt.

Förstudiens innehåll:
Mark, planprocess, husproduktion, sälj & marknad, juridik & finansiering, kunskap

Motivering från LAG-styrelsen:
Projektet främjar innovation, samarbete och utveckling av kunskap på landsbygden genom näringslivslivsutveckling, affärsutveckling, entreprenörsap och hållbar tillväxt.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Trädkojan AB

Projekttyp:
 Genomförandeprojekt

EU-Fond:
Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
211 763 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

104 301 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid och ideella resurser.

Back To Top