Skip to content
 

Förstudie – Upplevelserum Sonfjället

Detta är en förstudie som undersöker möjligheterna att etablera ett Naturum i Hede, som låter Sonfjället ”komma ner på byn”. Förstudien kommer att se över vart ett naturum skulle kunna vara placerat och vilka synpunkter berörda har i frågan. Förstudien kommer se över möjligheterna att ha ett ”riktigt” Naturum eller om det är ett alternativ att ha ett fristående sådant, och väga för-och-nackdelar mot varandra. Förstudien ska sammanställas till ett underlag och handlingsplan att arbeta efter.

LAG-styrelsens motivering:
Projektet faller inom ramen för strategin och bidrar till:
Mål: Förbättrad näringslivsutveckling inom natur- och kultur. Detta mål finns under insatsområde 3, Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer samt fonden ERUF.

FAKTA

AVSLUTAT 

Sökande: Hede företagargrupp

Insatsområde:
Attraktiva & Dynamiska Natur- och Kulturmiljöer

EU-Fond: Regionalfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
132 096 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

65 062 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideella insatser

Back To Top