skip to Main Content

Förstudie – Upplevelserum Sonfjället

Detta är en förstudie som undersöker möjligheterna att etablera ett Naturum i Hede, som låter Sonfjället ”komma ner på byn”. Förstudien kommer att se över vart ett naturum skulle kunna vara placerat och vilka synpunkter berörda har i frågan. Förstudien kommer se över möjligheterna att ha ett ”riktigt” Naturum eller om det är ett alternativ att ha ett fristående sådant, och väga för-och-nackdelar mot varandra. Förstudien ska sammanställas till ett underlag och handlingsplan att arbeta efter. Detta är för att i slutändan kunna arbeta effektivt och nå huvudprojektets mål med så gott och hållbart resultat som möjligt. Förstudien kommer även vara till stor vikt för att ta reda på olika finansieringsmöjligheter till huvudprojektet och vilka samarbetspartner vi kommer kunna ha som är intresserade av detta arbete och som är villiga att satsa och utveckla detta projekt ytterligare med deras kompetenser samt även resurser.

Mer info: Sonfjallsbygden.se

LAG-styrelsens motivering:
Projektet faller inom ramen för strategin och bidrar till:
Mål: Förbättrad näringslivsutveckling inom natur- och kultur. Detta mål finns under insatsområde 3, Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer samt fonden ERUF.

FAKTA

AVSLUTAT 

Sökande:Hede företagargrupp

Projekttyp: Genomförandeprojekt

EU-Fond:
Regionalfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
132 096 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

65 062 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideella insatser

Back To Top