Skip to content
 

Draghunds-VM i Sveg

SAMMANFATTNING:
Den 31 juli 2016 tilldelades Sveg och Sverige Draghunds-VM 2018 av WSA, World Sled Dog Association vid deras årskongress i Tyskland. För första gången i Härjedalens historia kommer ett världsmästerskap att avgöras i kommunen. Detta VM är ett startskott för att stärka Svegs attraktionskraft inom inte bara vintersporten utan hela regionen. VM projektet stöds av näringslivet i regionen och Härjedalens kommun är mycket positiva. Projektet kommer att vara under 2 år och VM är höjdpunkten i projektet. Flera tävlingar och arrangemang planeras för att stärka samarbete i Sveg och Härjedalen inom olika områden under projekttiden.

LAG-styrelsens motivering:
Projektet Draghunds-VM i Sveg syftar till att skapa en ny internationell plattform för draghundssporten i Härjedalen, vilket inte finns sedan tidigare i regionen. Flera aktörer har arbetat med ansökan till VM, vilket de beviljades i slutet av juli av en enhällig internationell kommitté i WSA, World Sled Dog Assocaition. Det finns ett lokalt engagemang för projektet som i förlängningen syftar till att göra Sveg till en arrangör av internationellt högklassiga draghundsevenemang såväl sommar som vinter. Projektet bedöms bidra till ökad sysselsättning, fler nätverk och mötesplatser och evenemangen bedöms öka gemenskap i bygden. Projektet faller därmed väl in i insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla, Landsbygdsfonden, där det bedöms kunna bidra till uppfyllande av målen och i och med det till visionen för Leader Sjö, Skog & Fjäll: ”Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt”.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Svegs företags- och utvecklingsförening

Projekttyp: Genomförandeprojekt

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
1 407 670 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

693 330 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid och ideella resurser.

 

Back To Top