Skip to content
 

Handikappanpassad fiskeplats

Storsjö Fiskevårdsförening vill i Västra-Rotsjön bygga ett friluftsområde för funktionshindrade med bl.a en handikappanpassad fiskeplats. Rullstolsburna kan komma ända ut till fiskevattnet på en brygga men även ta sig ut i naturen, grilla, njuta och kunna gå på dass. Att anpassa för rullstolsburna medför samtidigt att andra människor med funktionsnedsättningar eller rörelseproblem kan komma ut i terrängen. Projektet vill även se om det finns möjlighet att nyttja bryggorna vintertid för att göra det möjligt för rullstolsburna att komma ut på isen. Västra-Rotsjön är en naturlig fiskeplats, där sker förökning av såväl röding, öring och harr naturligt. Det är båtförbud i sjön, så allt fiske sker från land. Platsen ligger bredvid väg 55, med skog runt omkring och den är tillgänglig för även icke fiskare. Pengarna ska användas till en gångväg mellan parkeringsficka vid väg och själva fiskeplatsen, anpassat underlag vid fiskeplatsen, två bryggor parallellt ut i sjön, grillplats och skjul för skydd vid regn, utedass anpassat för handikappade och en ramp för att ta sig från brygga ner på is vintertid.

LAG:s motivering:
En av grundtankarna med Landsbygdsfonden är landsbygdsutveckling i allmänhet genom utveckling av specifika samarbetsprojekt i gles- och landsbygdsområden som leder till ekonomisk utveckling, sysselsättning, företagsutveckling genom ex. utveckling av grundläggande tjänster inom fritid och kultur. ”Friluftsområde för funktionshindrade med en handikappanpassad fiskeplats” ligger i linje med detta genom samarbetet mellan bland annat Storsjö FVO, Storsjö Fiske Camp och Bergs kommun, genom en miljöanpassat och klimatvänlig samt socialt inkluderande produktutveckling av fisket med långsiktiga mål att öka besöksnäringen, få fler funktionshindrade att uppleva fiske och natur samt öka antalet öka antal arbetstillfällen för lokala företagare.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande:Storsjö Fiskevårdsområdesförening

Projekttyp: Genomförandeprojekt

EU-Fond:
Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
118 088 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

58 163 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 58 749 SEK samt ideell tid

Back To Top