Skip to content
 

Åsarna utveckling – Utvecklingsplan

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill man jobba fram en gemensam lokal utvecklingsplan för Åsarna by. Sökande vill bjuda in föreningsliv, näringsliv, markägare och medborgare och andra nyckelpersoner till öppna möten, där de tillsammans processar, möts och formar den plan som sedan kan ligga till grund för framtida satsningar och prioriteringar.

Kontaktperson: Ketty Engrund
Mail: ketty.engrund@gmail.com
Telefon: 070-310 5009

Motivering:
Vi beviljar denna ansökan för att ta fram en gemensam lokal utvecklingsplan för Åsarna med omnejd, i bred samverkan. Det är en ny lösning att arbeta gemensamt med en plan hur byn ska utvecklas.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Smarta Landsbygder

Genomförs av: Åsarna Utveckling ek. förening

Plats: Åsarna, Bergs kommun

Beviljat stöd: 40 000 kr

Privat medfinansiering: 40 000 kr (ideell tid)

Back To Top