Skip to content
 

LEA Undersåker – Södra Årefjällen

Sammanfattning:
Södra Årefjällen vill göra en LEA (lokalekonomisk analys) med underlag från statistikpaket från SCB, kompletterat med egen kartläggning av önskvärda och möjliga utvecklingsinsatser för bygden som vilar på ett brett intresse av bygdens boende, föreningar och verksamma företagare. Samverkan sker med Coompanion Jämtland när det gäller metod och genomförande.

Kontaktperson: Per-Ivar Persson
Mail: Per-ivar.persson@vallbofjallgard.se
Mobiltelefon: 070-623 62 65
Delaktivitetens hemsidor: Södra Årefjällen och Fjällupplevelser i Södra Årefjällen
Facebook: facebook.com/SodraArefjallen/

Motivering:
Vi är väldigt positiva till att använda en utvecklad och beprövad metod för att skapa goda förutsättningar för en bygds framtida hållbara utveckling. En fördel med LEA är att den på ett enkelt sätt involverar många människor och organisationer i arbetet för en gemensam god utveckling. LEA ger goda möjligheter att hitta en eller flera nya lösningar med lokal förankring för att utveckla bygden ekonomiskt, och i förlängningen även socialt och ekologiskt.

Bild lånad av Servicebanken / Hela Sverige

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Smarta Landsbygder

Genomförs av: Södra Årefjällen (Turism) ekonomisk förening

Plats: Undersåker med omnejd, Åre kommun

Beviljat stöd: 40 000 kr

Privat medfinansiering: 40 040 kr (ideell tid)

Back To Top