Skip to content
 

LEA Kallbygderna

Sammanfattning:
Kallbygderna i samverkan vill med hjälp av Coompanion genomföra en lokalekonomisk analys. Den långsiktiga planen är att bli en än mer aktiv part i bygdens framtida hållbara utveckling för att bo, leva, arbeta och företaga i området. För att skapa bättre förutsättningar som bygger på områdets förutsättningar vill de göra en analys som kan vara underlag för framtida satsningar. Slutresultatet skall inte bara vara en sammanställning av fakta, det är också att samla intresserade av bygdens utveckling för att med ett gemensamt framtaget material se möjligheter och prioritera möjliga och önskvärda satsningar i området.

Kontaktperson: Per-Olof Wallberg Persson
Mail: pelle@coompanion.se
Delaktivitetens hemsida: Jämtland – Coompanion

Motivering:
Vi är väldigt positiva till att använda en utvecklad och beprövad metod för att skapa goda förutsättningar för en bygds framtida hållbara utveckling. En fördel med LEA är att den på ett enkelt sätt involverar många människor och organisationer i arbetet för en gemensam god utveckling. LEA ger goda möjligheter att hitta en eller flera nya lösningar med lokal förankring för att utveckla bygden ekonomiskt, och i förlängningen även socialt och ekologiskt.

Bild lånad av Servicebanken / Hela Sverige

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Smarta Landsbygder

Genomförs av: Coompanion Jämtlands län

Plats: Kall, Åre kommun

Beviljat stöd: 39 954,75 kr

Privat medfinansiering: 40 480 kr (ideell tid)

Back To Top