Skip to content
 

Ma flött te Skaola

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill man inventera vilka fastigheter och tomter som idag är tillgängliga för försäljning/uthyrning för att skaffa en bild över vilken potential det finns för kommande inflyttare.

Kontaktperson: Gillis R. Wikander
Mail: gillis.r.wikander@punktr.com
Telefon: 070 – 514 43 58
Delaktivitetens hemsida: www.skalan.nu/flytta-till-skalan/
Facebook: Skålans Anslagstavla

Motivering:
Vi beviljar detta SMÅSTÖD som tar tillvara inflyttningstrenden och systematiskt arbetar med den som en möjlighet att välkomna nya fastboende och genom detta stärka byns lokalekonomi.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Smarta Landsbygder

Genomförs av: Skålans Byaråd

Plats: Skålan, Bergs kommun

Beviljat stöd: 40 000 kr

Privat medfinansiering: 40 040 kr (ideell tid)

Back To Top