skip to Main Content

Hunddagis HUNDra procent

SAMMANFATTNING:
I detta spännande projekt förenas många nyttor. Det sociala arbetsintegrerade företaget Fristad får stöd till uppstart av ett efterlängtat hunddagis på Grönt Center-området i Ås i Krokoms kommun. Hunddagiset kommer att samarbeta med smådjursutbildningen på Torsta naturbryksgymnasium om skötsel och träning av hundarna, samtidigt som det skapar jobb och arbetsträningsplatser för de som söker vägar in på arbetsmarknaden.
Projektet löser även arbetande hundägares problem om var hunden ska vara under dagen.

Projektets webb:

Projekt HUNDra Procent

LAG:s motivering:
LAG prioriterar detta projekt då det både förväntas förbättra förutsättningarna för individer som står långt från arbetsmarknaden genom att bygga upp ett hunddagis, och samtidigt skapa nytta för en rad aktörer genom att lösa det problem som finns med brist på hunddagisplatser. Det finns få sociala arbetsintegrerande företag, och att LAG vill bidra till att de som finns utvecklas. Projektet förväntas leda till det övergripande målet Föredömlig inkludering av alla i samhället.

ULLBAGGE-NOMINERAT PROJEKT
Projektet är nominerat till en ULLBAGGE 2019 av LAG Sjö, Skog & Fjäll, inom kategorin Nya affärsmöjligheter på landsbygden!

FAKTA

Sökande: Fristad Entreprenad Ek För

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Socialfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
770 783 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

80 231 SEK

Övrig finansiering:

Offentlig medfinansiering 299 409 SEK, Arbetsförmedlingen
Privat medfinansiering i form av ideell tid

Back To Top