Skip to content
 

Förstudie Skoglig utbildning

Denna förstudie samlar aktörer kring behovet av en lättillgänglig utbildning för skogsägare anpassad för behoven hos småskaliga skogsägare som vill lära mer om hur man bäst bevarar och brukar sin skog.

Projektet är ett samarbetsprojekt med Leader Mittland Plus och Leader 3Sam.

Initiativtagare och genomförare är Birka folkhögskola.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt. Förstudien är angelägen och förväntas bidra till ny kunskap inom aktiv skogsskötsel, och ökade utbildningsmöjligheter i vår del av landet kring en viktig gemensam resurs. Kompetenshöjning är viktig långsiktig för långsiktig hållbarhet i skogsbruket. Det finns på sikt potential för ökad förädling och nya arbetstillfällen, och kan förenkla generationsskiften.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Region Jämtland Härjedalen/
Birka Folkhögskola

Projekttyp: Samverkan med andra Leaderområden

EU-Fond:
 Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
49 000 SEK (Sjö, Skog & Fjäll:s del)

Offentlig medfinansiering från LAG:

24 134 SEK (Sjö, Skog & Fjäll:s del)

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid

Back To Top