skip to Main Content

Leadermetoden

Leader är en metod för att utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan organisationer, företag och föreningar. Varje leaderområde har en egen utvecklingsstrategi, som tagits fram lokalt. Läs mer om lokalt ledd utveckling och leadermetoden i Jordbruksverkets information.

Leadermetoden består av 7 principer

– Trepartnerskap

– Underifrånperspektiv

– Samarbete

– Nätverk

– Lokal utvecklingsstrategi

– Kreativt och uppfinningsrikt arbetssätt

– Flera sektorer

Community led local development - inspiration från hela Europa

Back To Top