skip to Main Content

Lokal utvecklingsstrategi

Varje Leaderområdes arbete utgår från en lokalt framtagen utvecklingsstrategi. I Sjö, Skog & Fjäll togs strategin fram under åren 2014-2015 i en bred samverkan mellan byar, kommuner och lokala företagare. I strategin beskrivs hur vi genom Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden vill jobba med utveckling med hjälp av de tre EU-fonder.

Nedkortad populärversion

Hel version


Back To Top