skip to Main Content

Lokal utvecklingsstrategi 2014-2022

Vårt arbete utgår från en utvecklingsstrategi som är framtagen av våra bygder, föreningar, företagare och kommuner tillsammans. Strategin fram under åren 2014-2015 med sikte på 2020.

Den har sedan förlängts med med 2 år till 2022 avseende Landsbygdsfonden. Social- och Regionalfonden är ej förlängda.

Nedkortad populärversion

Hel version

Back To Top