skip to Main Content

Lokal utvecklingsstrategi 2014-2022

Vårt arbete utgår från en utvecklingsstrategi som är framtagen av våra bygder, föreningar, företagare och kommuner tillsammans. Strategin fram under åren 2014-2015 med sikte på 2020. Den har sedan förlängts med med två år till 2022 avseende Landsbygdsfonden. Social- och Regionalfonden är ej förlängda.
Visionen för Leader Sjö, Skog & Fjäll är: Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt. Mer om våra mål och insatsområden kan du läsa om här nedan i vår utvecklingsstrategi.

Nedkortad populärversion

Hel version

Bakgrund: Framtagandet av utvecklingsstrategin 2014-2020

Leadermetoden har använts i delar av vårt område ända sedan Sveriges inträde i EU 1996. Redan 2013 började förberedelserna med att bilda det som skulle bli Leaderområdet Sjö, Skog & Fjäll, som är en sammanslagning av de tidigare Leaderområdena Åres Gröna Dalar (delar av Åre kommun), Storsjöbygden (delar av Östersunds, Bergs och Krokoms kommun) samt Södra Fjällen (delar av Bergs och Härjedalens kommuner) som var aktiva tidigare år, och som gemensamt givit stöd till hundratals lokala utvecklingsprojekt.

Som en del av Leadermetoden så arbetar Leaderområdet alltid med en lokal utvecklingsstrategi som följer EU:s programperioder. Strategi 2014-2022 togs fram i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, som samlade idéer, tankar och önskningar om vilken typ av utvecklingsfrågor som var angelägna för företagare, kommuner och föreningsrepresentanter. Allt detta idématerial samlades ihop i tematiska områden. Detta blev stommen till våra fyra insatsområden.

Parallellt lästes utvecklingsplaner såsom Regional Utvecklingsstrategi och kommunala utvecklingsplaner. Gruppen tog också reda på vad EU vill åstadkomma med sin Vision 2020. Slutligen så bildades föreningen och Leader Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi sändes till Jordbruksverket för godkännande, som slutligen kom i mars 2016. Alla projekt som beviljas, ska bidra till mål inom denna strategi.

Arbetet kunde ta sin början!

Back To Top