fbpx skip to Main Content

Vår strategi

Varje Leaderområdes arbete utgår från en lokalt framtagen utvecklingsstrategi. I Sjö, Skog & Fjäll togs strategin fram under åren 2014-2015 i en bred samverkan mellan byar, kommuner och lokala företagare. I strategin beskrivs hur vi genom Leader/Lokalt Ledd Utveckling vill jobba med utveckling med hjälp av de tre EU-fonderna landsbygdsfonden, regionala utvecklingsfonden och socialfonden.

Läs en nedkortad populärversion av utvecklingsstrategin (pdf) >>

Läs hela utvecklingsstrategin (pdf) »


Back To Top