skip to Main Content

Årsmöte 21 april 2021 kl 18.30

Välkomna till vårt årsmöte, som även i år kommer organiseras som ett digitalt möte p g a Corona/Covid19.

Vi kommer att använda Zoom som fungerar både på dator och smarta telefoner. Anmäl er på länken så får ni en personlig länk till mötet:

https://zoom.us/meeting/register/tJcpc-GppzgsHdWTo6VzGm9KJkJ68UkOAcTR

Det går även att ringa in till mötet. På så sätt så hoppas vi att alla som vill delta har möjlighet att delta.

Mötet är öppet för alla, men för de medlemmar som är organisationer, och där det inte är firmatecknaren som deltar, så kan en fullmakt behöva skickas in till oss på förhand. Den finns på sidan 3 i kallelsen. Detta gäller framförallt våra medlemmar som är kommuner som kan tänkas ha flera representanter på mötet, så vi vet vem som har mandat vid en eventuell röstning.

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÅRSREDOVISNING samt REVISIONSBERÄTTELSE

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

KATALOG
Back To Top