skip to Main Content

Att genomföra en Småstöds-aktivitet

Under genomförandetiden så får ni gärna ringa och maila oss. Ibland kanske det även finns behov för ett möte. Maila till smastod@sjoskogfjall.se eller ta kontakt med någon av oss på kontoren i Ås och Funäsdalen. 

1. Aktiviteten kan påbörjas när avtalet är signerat.

2. Logga.

Kom ihåg att använda rätt logga vid all marknadsföring, gäller både extern och intern kommunikation gällande er aktivitet (annonser, affischer, förstudierapport, inbjudningar, trycksaker och dylikt). Om detta inte sker riskerar ni att inte få några pengar. Loggor för tryck respektive webb/sociala medier finner ni i menyn till vänster.

3. Ni blir inbjudna till en sluten Facebook-grupp.

För vardera stöd kommer möjligheten att ingå i en sluten Facebook-grupp där ni kan ställa frågor och dela med er av erfarenheter att finnas. I gruppen ingår sökande och vi från Leader-kontoren. (Grupperna kommer att startas våren 2020).

4. Meddela alltid avvikelser.

Kontakta oss via mail smastod@sjoskogfjall.se om det behöver göras avvikelser från planerad aktivitet såsom den är beskriven i ansökan. Vi måste godkänna avvikelser innan avvikelserna genomförs. Eventuella förändringar ska motiveras. Det kan exempelvis vara avvikelser från budget, inriktning på aktiviteten eller att det behövs mer tid för att genomförande.

5. Ansökan om delutbetalning (gäller endast aktivitet inom Förstudier ”Nya lösningar”).

Genomför ni en aktivitet inom Förstudier ”Nya lösningar” har ni möjlighet att lämna in en ansökan om delutbetalning. Blankett för detta finner ni i menyn till vänster.

5. Slutredovisning.

När aktiviteten är genomförd och inom 2 veckor från slutdatum ska ni skriva slutrapport inklusive ideell tid och intäkts- och kostnadsspecificering samt redovisa alla era kvitton. Utbetalning sker inom ett par veckor efter att slutrapporten är godkänd. Rapport och andra blanketter finner ni i menyn till vänster.

TIPS: så här kan en slutrapport se ut (kommer inom kort).

Back To Top