skip to Main Content

SAMMANFATTNING:
Projektet möjliggör att en verksamhet med sommarentreprenörer byggs upp i Åre
kommun under 2018-2020, för att sedan bli en bestående verksamhet.

I projektet ska unga få möjlighet att träna sig i entreprenörskap och få driva ett företag under sommaren, som ett alternativt till ett offentligt sommarjobb. I projektet kommer man att ha en veckas läger med inspiration och utbildning. Sedan har ungdomarna möjlighet att minst i tre veckor jobba praktiskt med sitt företagande. Ambitionen är att de sedan kan fortsätta att driva sitt företag.

Målet är att fler ungdomar, som tidigt får träning och inspiration, ser entreprenörskapet som en möjlig väg till försörjning och själva ta ansvar för sin framtid. I projektet vill man visa på möjligheterna att verka och leva på vår landsbygd.

Projektets webb:

LAG:s motivering:
LAG prioriterar detta projekt, som har god potential att skapa arbetstillfällen för unga inom eget entreprenörskap, det bidra till levande lokalsamhällen med företagsamma ungdomar.

Fakta

Sökande: Åredalens folkhögskola

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond:
Regionalfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
1 054 833 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

280 445 SEK

Övrig finansiering:

Offentlig medfinansiering från Åre kommun
Privat medfinansiering i form av ideell tid

Back To Top