Skip to content
 

SMÅSTÖD Starthjälpen

Detta är två paraplyprojekt som genomfördes sida vid sida – Nord och Syd  – under 2018 för att underlätta för förstudier och ge starthjälp. Starthjälpen genomfördes inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning  och kunde till exempel bestå av mobiliserande kring en idé genom bymöten, anlitande av extern kompetens för t.ex. utredningar eller processtöd, framtagande utav webbsida för en bygd, föreläsningar eller liknande inspiration. Syftet var också att underlätta för sökande att ha bra grundmaterial i de fall de vill gå vidare med sin idé och söka projektstöd från Leader Sjö, Skog & Fjäll.

Man kunde söka upp till 25 000 kr genom Starthjälpen, och man medfinansierade genom ideell tid, ideell resurs eller egna pengar.

LAG-styrelsens motivering: 
LAG väljer att prioritera detta projekt inom ramen för insatsområdet Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning, eftersom det finns behov av ett enkelt sätt att arbeta med förstudier, bygdeplaner och små projekt med kort projekttid. LAG anser att detta projekt kommer att leda till nytänkande och höja innovationsgraden, underlätta nya lösningar och implementering av nya tekniker.

 

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande:LAG Leader Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp: PARAPLYPROJEKT 2 stycken (”Nord” + ”Syd”)

Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten: 560 000 SEK
Offentlig medfinansiering från LAG: 240 000 SEK
Övrig finansiering: Ideell tid

Back To Top