skip to Main Content

Persåsbacken – Säkerhet och Cykling

Sammanfattning:
Projektet handlar om att investera i evakueringsväg för cyklar i Persåsbacken. Beräknade effekter är en säkrare backe.

LAG:s motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till Leaderområdets mål inom insatsområde 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer. Projektet syftar till att tillvarata och bygga vidare på det som redan finns, och genom att utveckla aktiviteter och upplevelser, bredda säsongen och chansen till lokala arbetstillfällen. På det här sättet blir Persåsen attraktivt både sommar och vinter.

FAKTA

Sökande: Persåsen Skid och Kälk

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
90 450 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
44 550 SEK

Övrig finansiering:
Egen privat kontant:
59 000 SEK
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top