skip to Main Content

Hus som alla kan bygga

Sammanfattning:
I projektet ska ritningar för småhus ta fram, som blir allmänt tillgängliga. Man kommer även att ta fram ett visningshus.

LAG:s motivering:
LAG bifaller projektet därför att det gynnar lokalt byggande och bygghandeln på landsbygden. Fler kan ha råd att bygga sitt hus. Bidrar till mål inom insatsområde 4.

FAKTA

Sökande: Akrajol AB

Projekttyp: Projektstöd till företag

EU-Fond: Landsbygdsfonden

Projektet beviljas som klumpsummor. Det ger en enklare redovisning. 

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
115 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
0 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av kontanta medel:
60 000 SEK

Back To Top