skip to Main Content

Modell för Fontänhus Jämtland Härjedalen

Sammanfattning:
Projektet handlar om att etablera ett s k Fontänhus, det nordligaste i Sverige. Beräknade effekterna är skapandet av en mötesplats som motverkar psykisk ohälsa genom återhämtning, rehabilitering och arbetsträning.

LAG:s motivering:
LAG väljer att bifalla denna ansökan som beräknas leda till Leaderområdets mål inom insatsområde 2, Levande lokalsamhällen för alla. Stöd ges från Socialfonden genom Lokalt ledd utveckling. Framförallt så är det samhällsekonomiska och individuella perspektivet viktigt i denna bedömning. Projektet förväntas i förlängningen stärka individers ställning på arbetsmarknaden.

FAKTA

Sökande: Coompanion

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Socialfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
326 874 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
160 998 SEK

Övrig finansiering:
80 000:- (Arbetsförmedlingen)
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top