skip to Main Content

Servicetjänster för ökad attraktionskraft i Duved med omnejd

Sammanfattning:
Projektet handlar om att skapa en servicefunktion för Duveds invånare, föreningar och företag. Beräknade effekterna är ett deltidsarbetstillfälle.

LAG:s motivering:
LAG väljer att prioritera denna ansökan som beräknas leda till mål inom insatsområde 1, Passionerat entreprenörskap i samverkan. Projektet vill arbeta för långsiktighet i samverkansarbetet i Duved, genom att utveckla service och samarbete mellan föreningar och företag, där del av servicen har potential att skötas lokalt, vilket skapar lokala arbetstillfällen.

FAKTA

Sökande: Duveds byförening

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
90 450 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
44 550 SEK

Övrig finansiering:
Privat kontakt medfinansiering:
53 956 SEK

Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top