Skip to content
 

Målsättning

TIPS: Håller du på med en ansökan? Se vår Projektplansguide.

I strategin finns flera målsättningar. Varje projekt som beviljas leder till mål i strategin, och tillsammans bildar projekten till en helhet. I slutändan är målsättningen att alla strategins mål har uppfyllts.

ÖVERGRIPANDE MÅL

– handlar om övergripande förändringar av området i stort.

Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden
Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället
Mål 5. Förbättrad infrastruktur
Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa

HORISONTELLA MÅL

– handlar om att öka hållbarhet på olika sätt; genom att ta hand om miljön, genom att öka inkluderingen och genom att skapa ekonomiskt bärkraftig och bestående förändring. (POÄNGSÄTTS)

Mål 1 Ekologisk hållbarhet
Mål 2 Social hållbarhet: Jämställdhet, Mångfald & Social hållbarhet oavsett funktionsförmåga
Mål 3 Ekonomisk hållbarhet

INSATSOMRÅDEN

– varierar utifrån de 4 insatsområdenas fokus. (POÄNGSÄTTS)

Strategin är uppdelad i 4 insatsområden, som alla har delmål. Det är tematiska områden där Leaderområdet försöker skapa utveckling. Varje projekt ska bidra till måluppfyllelse inom ett insatsområde. Läs mer om delmålen på respektive insatsområde.

EU-FONDER

-Under åren 2014-2021 arbetar vi inom 3 olika EU-fonder: Landsbygd-, Regional- & Socialfonden.
Från 2022 och framåt enbart Landsbygdsfonden.

Schematisk bild över EU:s Struktur- & Investeringsfonder.

Back To Top