Skip to content
 

De 3 fonderna

Leader Sjö, Skog & Fjäll har möjlighet att ge stöd från 3 olika EU-fonder:

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är den största av våra fonder, där finns mest pengar att söka. Landsbygdsprogrammet är, precis som det låter, till för att utveckla landsbygden. Vi tittar på var nyttan hamnar. Hela vårt Leaderområde utom Östersunds stad kan söka från Landsbygdsprogrammet.

Sociala fonden och Regionala fonden

För att landsbygden ska kunna utvecklas så behövs en frisk befolkning och att människor kommer till sin rätt i arbete och sysselsättning. Projekt som syftar till att öka hälsan och skapa till exempel lärlingsplatser kan beviljas via Sociala fonden.  Relationerna mellan stad och land är viktiga, projekt som stärker dessa relationer kan beviljas genom Regionala fonden.

Här finns mer information om fonderna, samt projektdatabaser: www.eufonder.se.

För en mer heltäckande bild, se SKL:s guide: EU:s fonder och program

SCHEMATISK BILD ÖVER EU:S STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDER:

 

Back To Top