skip to Main Content

Förberedelser

Viktiga datum Se här.

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd.

Rätt geografiskt område?

Vi täcker Bergs, Härjedalens, Krokoms, Åres och Östersunds kommuner med undantag för delar av Härjedalen (församlingarna Överhogdal/Ytterhogdal).
Ansökningar som ger nytta på landsbygd
Dessa ansökningar kommer under 2021-2022 sökas ur Landsbygdsfonden.

Ansökningar som ger nytta i Östersunds stad och på landsbygden
Dessa ansökningar kan under 2021 sökas ur Regionalfonden och en nationell pott som ca 40 Leaderområden kan avropa pengar ur. För denna fond gäller att den som söker behöver ordna offentlig medfinansiering med minst 33%. Offentlig medfinansiering kan komma från till exempel kommunen, regionen eller Arbetsförmedlingen.

Observera kravet på privat medfinansiering.

När kan projektet genomföras?

Startdatum: Det datum som ansökan lämnas in via Mina Sidor är det tidigaste möjliga startdatumet för en ansökan. Man behöver inte invänta vare sig beslut i LAG-styrelsen eller på Jordbruksverket, men genomför ”på egen risk” fram till att ett formellt beslut skapats hos Jordbruksverket.
Slutdatum: Projekt som beviljas nu, utifrån strategin för 2014-2022, kan slutrapporteras fram till 30 september 2024 enligt beslut i LAG-styrelsen.

Koll på innehållet i utvecklingsstrategin?

Projekt som beviljas ska leda till målen inom vår utvecklingsstrategi, som tagits fram gemensamt av de som bor och verkar i Leaderområdet. Läs gärna vår förkortade version: strategi.

Koll på metodtänket?

Här finns fakta och filmer om Lokalt ledd utveckling med leadermetoden.

Vem ska skriva ansökan och svara på frågor?

När ni beslutat vem som ska skriva ansökan, så ger firmatecknaren fullmakt för att få företräda den organisation som ska ansvara för ansökan.  Fullmaktstagaren loggar in med sin e-legitimation på Mina Sidor. Vi rekommenderar att den som är ansvarig för att skriva ansökan är van att arbeta med dator, är insatt i projektidén och har såpass god förmåga att uttrycka sig i skrift, så att utvecklingsidén kommer fram i ansökan.

Har du frågor?

Ta kontakt med utvecklingskontoret, vi hjälper gärna till!

Framgångsfaktorer i Leaderprojekt

  • Förtroende & tillit
  • Att det finns ett gemensamt behov eller problem som samverkan löser
  • Nyttan är större än insatsen för samtliga deltagare
  • Positiv inställning till samarbete
  • Öppen kommunikation
  • Jämbördiga parter
  • Villighet att dela med sig
    Enligt rapporten ”Framgångsfaktorer i samverkansprojekt”, Landsbygdsnätverket
Back To Top