Skip to content
 

Personuppgiftshantering enligt GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning inom EU som innebär nya regler för hantering och behandling av personuppgifter. GDPR började gälla den 25 maj 2019 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. Läs gärna mer om hur dataskyddsförordningen fungerar på datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter:

Information om hur vi hanterar personuppgifter inom Sjö, Skog & Fjäll kan komma att uppdateras, men kortfattat gäller följande kring hur vi hanterar och samlar in personuppgifter:


Medlem i föreningen
Du som är medlem i föreningen har betalat in medlemsavgift och lämnat dina kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss så länge du är medlem och vi använder uppgifterna för att skicka ut medlemsinformation, nyhetsbrev och upprättande av medlemsförteckningar i samband med medlemsmöten/årsmöte.

Träffar, aktiviteter, möten som arrangeras av oss
Du som har anmält dig och deltagit i en träff som ordnats av oss har därmed lämnat namn och kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss, och vi använder dem i den fortsatta kontakten med dig.

Hemsidan www.sjoskogfjall.se
På hemsidan samlar vi personuppgifter för den som är anställd i föreningen med namn och kontaktuppgifter eller ledamot i LAG (styrelsen) med namn. Detta sker med uttryckligt samtycke.

Projektstöd/Projektstöd till företag/Starthjälpen
Den som har sökt projektstöd via Leader Sjö, Skog & Fjäll har lämnat kontaktuppgifter i form av personnummer/organisationsnummer, adress, telefon, e-post
direkt via Jordbruksverkets e-tjänst och inte till Leader Sjö, Skog & Fjäll. Vi använder dessa uppgifter för att ta kontakt med er kopplat till er ansökan. Den som söker Starthjälpen direkt via Leader Sjö Skog & Fjäll via ett av våra projekt som LAG själva är projektägare till, har lämnat motsvarande kontaktuppgifter och dessa uppgifter sparas av oss för hantering av din projektansökan.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig, går det bra att kontakta oss på info@sjoskogfjall.se. Vill du få dina uppgifter raderade så ordnar vi det.

Back To Top