Skip to content
 

Europa 2020

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. I arbetet med att uppfylla Leader Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi, så bidrar vårt område, på lokal nivå, till mål som är satta för EU som helhet.

Följande tre prioriteringar utgör kärnan i Europa 2020:
– Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
– Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
– Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Mer info: http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators

Nu pågår arbetet med att förbereda Europa 2021-2027: A budget for the future 

Back To Top