Skip to content
 

Leader Grogrund 2023-2027

Tack alla som lämnat inspel på olika sätt under året för att ta fram en ny Leaderstrategi för åren 2023-2027. Nu är den färdig, och har nu i oktober lämnats in till Jordbruksverket för bedömning. I mitten på 2022 beräknas svar på om den är godkänd för start i början på 2023! Under tiden jobbar vi vidare med den med 2 år förlängda strategin Leader Sjö, Skog & Fjäll 2014-2022.

Back To Top