Skip to content
 

LAG-gruppen

LAG är en förkortning för Local Action Group, och består av representanter för föreningslivet/ideell sektor, näringslivet respektive offentlig sektor. LAG-gruppen är styrelse i Leaderföreningen, och leder arbetet med den lokalt framtagna utvecklingsstrategin. LAG består av 15 ordinarie och 5 ersättare.

LAG-gruppen valdes på föreningsbildningen 26 maj 2015, enligt följande:

Ordförande: Carina Asplund, näringsliv, Östersunds kommun
Vice ordförande: Cristine Persson, offentlig sektor, Krokoms kommun

Bergs kommun: 
Kent Rosenqvist, offentlig
Sven-Gunnar Persson, näringsliv
Lars Andersson, föreningsliv
Ersättare: Lena Olsson

Härjedalens kommun: 
Annika Myhr. offentlig sektor
Pernilla Åslund, näringsliv
Jon Wagenius, föreningsliv
Ersättare: Gunnar Hedin

Krokoms kommun:
Sara Önegård Swedenmark, näringsliv
Anna Olofsson Frestadius, ideell sektor
Ersättare: Anders Olsson

Åre kommun: 
Linnéa Haggren, näringsliv
Helena Lindahl, ideell sektor
Håkan Karlsson, offentlig sektor
Ersättare: Simon Djerv

Östersunds kommun: 
Per-Olof Persson, offentlig sektor
Kristina Ernehed, ideell sektor
Ersättare: Monica Jacobsson

Back To Top