Skip to content
 

Beredningsgruppen består (sedan höst 2021) av:
Från LAG-styrelsen: Peter, Nina, Allan, Carolina
Från kontoret: Den som handlagt projektet som ska tas upp (Catarina, Ellen eller Carina)
Gruppmail: beredning@sjoskogfjall.se
___________________________________________________________________________________
Gruppens huvudsyfte är att:
* ge projekten feedback och formulera frågor om LAG vill ha något klargjort av sökanden
* bedöma inkommande projekt mot grundvillkor
* ta ställning till projektet ska prövas som ”Projektstöd” (bred nytta max 1,5 milj i stöd) eller ”Projektstöd till företag” (smalare nytta, max 0,2 milj i stöd)
* välja EU-fond
* välja insatsområde i strategin = vilken av de 12 urvalskriteriemallarna som ska användas på LAG-mötet (från 2022: endast 4 urvalskriteriemallar finns)
* hjälpa övriga LAG genom att se om det finns saker i ansökan som behöver förtydligas, för att LAG ska kunna poängsätta
* ge projekten feedback rent allmänt

ARBETSGÅNG:

* Kontoret och LAG sätter upp en deadline. Vid denna deadline så ska de sökande ha lämnat in en komplett Steg 2-ansökan via Jordbruksverkets E-tjänst. Endast Steg 2-ansökningar brukar tas med till beredningsgruppen. Även Ansökan om ändring av pågående projekt.

* Kontoret börjar handlägga ansökningarna, d v s undersöka de ”formella” delarna av ansökan, regelverk, moms, rätt sökande m m

* En vecka innan beredningsmötet läggs ansökningarna på intranätet så ni kan se dem i ”befintligt skick” eller tillgängliggör på annat lämpligt sätt.

* Den som handlägger en viss ansökan återkopplar frågor m m till sökanden.

* Ett uppföljande telefonmöte inom beredningsgruppen, där gruppen checkar av att man fått svar på sina frågor, och om ansökan är redo att tas upp i LAG.

* En vecka innan LAG:s möte så får hela LAG ta del av beredningsgruppens anteckningar samt själva projekten.

Back To Top