Skip to content
 

Extra medlemsmöte med val av valberedning för LAG Sjö, Skog & Fjäll

Då föreningen Leader Sjö, Skog & Fjäll bildades i maj så bordlades frågan ”val av valberedning” eftersom det inte fanns ett färdigt förslag. Frågan sköts fram till hösten 2015, som ju redan är här. Mötet kommer att genomföras på 4-5 platser som kopplas samman digitalt via videolänk. Protokollet kommer att justeras omedelbart efter mötet.

KALLELSE

Kallelse till extra föreningsmöte i Leader Sjö, Skog & Fjäll Ideell Förening

Plats: Mötet kommer att ske via digital uppkoppling mellan lokaler i Kommunhusen i Järpen, Sveg, Funäsdalen och Östersund (kom till receptionen). Vid behov ordnas även en digital uppkopplingslänk från Svenstavik. Invånare i Krokoms kommun hänvisas i första hand till Östersund, eftersom den lokalen är större än den i Järpen.
Klockan 16.30 måndagen den 28 september
Anmälan: till catarina@sjoskogfjall.se, viktigt att föranmäla senast dagen innan och ange var ni vill delta i mötet!

Dagordning:
Val av ordförande
Val av sekreterare

Val av justerare
Val av valberedning

Skicka gärna in förslag på valberedare, valberedarna ska vara tillfrågade!
Valberedningen ska bestå av 1 person per kommun från kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund. Valberedningen ska innehålla både kvinnor och män, och det ska finnas representanter från både ideell sektor, näringslivet och offentlig sektor bland valberedarna. Vi vill att de som nomineras är tillfrågade. Det är tillåtet att nominera sig själv.

Skicka in nomineringar enligt följande till nominera@sjoskogfjall.se:
Namn på nominerad valberedare:
Boende i vilken kommun:
Representerar föreningar, näringsliv eller offentlig sektor:
Personen som nomineras är tillfrågad:
Kort motivering till nomineringen:

Back To Top