Skip to content
 

Ansökningstjänsten är öppen – men vi väntar på startbesked

Jordbruksverket har öppnat tjänsten som gör det möjligt att söka stöd genom Lokalt ledd utveckling och Leader.

Ansökan sker i två steg och görs via e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida. För att kunna använda e-tjänsten måste man registrera sig.

Även om ansökan steg 1 kan skickas in kommer inga ansökningar som rör Leader Sjö, Skog & Fjäll att hanteras innan vi fått startbesked från Jordbruksverket. I dagsläget har vi inget datum för det, men återkommer här och på vår Facebooksida när vi vet mer.

Back To Top