skip to Main Content

Målsättning

TIPS: Håller du på med en ansökan, se hjälptexten: Att sätta upp mål som finns på sidorna om att Skriva ansökan.

I strategin finns flera målsättningar. Varje projekt som beviljas leder till mål i strategin, och tillsammans bildar projekten till en helhet.  I slutändan är målsättningen att alla strategins mål har uppfyllts. Det finns flera typer av mål; Övergripande, horisontella och delmål inom varje insatsområde. De övergripande målen handlar om förändringar av området i stort.
De horisontella målen handlar om att öka hållbarhet på olika sätt; genom att ta hand om miljön, genom att öka inkluderingen och genom att skapa ekonomiskt
bärkraftig och bestående förändring. Kort sagt ska alla projekt arbeta med att öka hållbarheten i våra lokalsamhällen.
Mer om övergripande mål:

Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden
Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället
Mål 5. Förbättrad infrastruktur
Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa

Mer om Horisontella mål

Mål 1 Ekologisk hållbarhet

Mål 2 Social hållbarhet
Jämställdhet, Mångfald & Social hållbarhet oavsett funktionsförmåga

Mål 3 Ekonomisk hållbarhet
Kompetenshöjning är en grundförutsättning för att kunna säkerställa både de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsdimensionerna.

Insatsområden

Strategin är uppdelad i 4 insatsområden. Det är tematiska områden som man man söka stöd inom. Läs mer på egen flik.

Back To Top